Palazzo Pretorio Arezzo

Het Palazzo Pretorio staat in de Via dei Pileati in Arezzo. Het bestaat uit verschillende gebouwen die tot één groot complex samengevoegd zijn. De wapenschilden op de façade tonen de importantie van het paleis gedurende de middeleeuwen.

Palazzo Pretorio Arezzo

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Palazzo Pretorio Arezzo
Palazzo Pretorio

Het adres van het Palazzo Pretorio is Via dei Pilati – 52100 Arezzo. (Het gebouw neemt een hele straatkant in beslag.) Telefoon: 0575 22849. Openingstijden (2020): Van 08.30 tot 19.30. Toegangsprijs: Niet bekend.

Geschiedenis Palazzo Pretorio

Het Palazzo Pretorio is eigenlijk rond het begin van de 15e eeuw ontstaan. Dit gebeurde door de gebouwen van een aantal adellijke families, als de Albergotti, de Sassoli en de Lodomeri, samen te voegen. Deze families stonden alle aan de kant van de Welfen. De Welfen steunden de Paus, de Ghibellijnen de Keizer.

Eén van de twee oorspronkelijke torens is bij één van de talrijke restauraties waaraan het paleis in de loop der eeuwen is blootgesteld neergehaald.

Tot 1290 was het Palazzo Pretorio de zetel van de Capitano del Popolo, een soort tussenfiguur tussen de “nieuwe rijke” handelaars en handwerklieden en de traditionele adelstand, vertegenwoordigd door de zogeheten Podestà.

De wapenschilden die de voorgevel sieren zijn er tussen de 14e en de 18e eeuw bevestigd. Deze behoorden toe aan de verschillende families die de Capitani del Popolo, de Podestà en later de Florentijnse commissarissen die toezicht over Arezzo hadden vertegenwoordigden.

Vanaf de 15e eeuw deed het gebouw een tijdlang dienst als gevangenis. Tijdens een restauratie aan het begin van de 20e eeuw zijn echter alle gevangeniscellen weggehaald zodat het nu weer in de oorspronkelijk staat hersteld is.

Op het moment zetelt o.a. de Bibliotheek Città di Arezzo in het Palazzo Pretorio. De mooiste ruimtes zijn het atrium, de voormalige kapel en de raadszalen.

Bezienswaardigheden Palazzo Pretorio

  • Op de façade van het gebouw zijn verschillende wapenschilden te zien van zowel leden van de Podestà als van de verschillende “Kapiteins” en andere hoogwaardigheidsbekleders die tussen de 14e en de 18e eeuw in het gebouw zetelden.
  • Links in de gang kan men een oude kapel zien met fragmenten van een oude “Aankondiging van de Heer” (Annunciazione).
  • In een kleine zaal op de eerste verdieing is een tabernakel te zien met een 14e eeuwse “Madonna met Kind”.
  • De hoekkamer op de tweede verdieping heeft een mooi 15 eeuws houten plafond.

Palazzo Pretorio – Via dei Pileati, Arezzo