Colosseum Rome

Het Colosseum is de grootste trekpleister van Rome. Het monument is bijna 2000 jaar geleden gebouwd en is het belangrijkste symbool van de antieke Romeinse beschaving.

Colosseum Rome

Muttige informatie

Colosseum Rome
Colosseum

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs Colosseum (2023)

Geschiedenis

Zo lang het Colosseum blijft staan, zal ook Rome blijven staan, tenminste dat zeggen de Romeinen en voorlopig vergissen ze zich niet. Deze woorden zijn overigens oorspronkelijk van de monnik en geschiedschrijver Bede (672-735).

Hoewel men onder keizer Vespasianus met de constructie begint, wordt het werk pas onder Titus voltooid. Later zal Domitianus ook nog enige steentjes bijdragen.

Het Anfiteatro Flavio, zoals het Colosseum eigenlijk heet, begint zijn bestaan in het jaar 72, wanneer Vespasianus de opdracht to de bouw geeft. Slechts 8 jaar later is al klaar voor het gebruik. Dit is een klein wonder, aangezien de fundering op een moerassige ondergrond gebouwd moet worden. Voorheen was hier namelijk een kunstmatig, in opdracht van Nero, aangelegd kunstmatig meer.

Hier moet wel gezegd worden dat daar ook een voordeel aan vast zat. Toen het meer eenmaal gedraineerd was, hoefde men veel minder grond en tufsteen weg te graven dan anders noodzakelijk geweest was.

Een tweede reden dat Vespasianus juist deze plek voor zijn amfitheater gekozen had had meer met public relations te maken. Hij wilde de bevolking van Rome de grond teruggeven die Nero zich voor diens eigen gebruik toegeëigend had.

In het jaar 80 werd het ampfitheater door Titus ingewijd met bloederige gevechten tussen gladiatoren en wilde beesten. 

In zijn hoogtijdagen herbergde het Colosseum soms wel 80,000 toeschouwers, die de steeds bloederigere gevechten kwamen bekijken. Verschillende diersoorten werden dankzij deze spelen zelfs met uitsterven bedreigd. Tijdens het bewind van keizer Commodus, werden er op één dag ooit 100 beren gedood. Toegang was overigens gratis.

Nadat de gevechten al in 438 afgeschaft waren, vond in 523, toen Theodorik keizer was, het laatste jachtspel plaats.

Men kon het Colosseum ook vol water laten stromen om er namaak zeegevechten te houden. Dit gebeurde echter niet meer nadat Domitianus de bakstenen ondergronds ruimtes had laten bouwen. Vanaf dat moment vonden er enkel nog jachtspelen en gladiatorengevenchten plaats.

Aangezien de vloer van de arena ontbreekt, zie je dus de kelder wanneer je naar beneden kijkt. De tribunes zijn ook verdwenen. Het interieur is sowieso tamelijk vervallen.

Toen het Romeinse rijk in verval raakte, raakte ook het Colosseum in verval. Eerst werd het door een aardbeving getroffen en later werd er steeds meer marmer weggehaald om te gebruiken voor de bouw van kerken en andere paleizen. Gebouwen waar elementen van het Colosseum zijn gebruikt zijn onder andere de Sint-Pietersbasiliek, Palazzo Venezia, de nu niet meer bestaande Ripa haven, Palazzo della Cancelleria en de Ponte Sisto.

Tussen de 11e en de 13e eeuw gebruikte eerst de Frangipani familie, en vervolgens de Anninaldi, het monument als een fort.

In 1244 nam Paus Innocentius IV het weg van de families. Vanaf dat moment werd het gebruikt als eenvoudige behuizing, winkeltjes en voor enkele kloosters.

In 1244, claimed as the property of the Church by Pope Innocent IV, it was taken away from private individuals but was used only to house modest houses, small shops and a few convents.

Tegen het einde van de 16e eeuw had Paus Sixtus V plannen om het Colosseum geheel af te breken. Hij had de ruimte nodig om een directe weg aan te leggen tussen de San Giovanni in Laterano Basiliek en het Kapitool.

Weetjes

Het Colosseum heet niet zo omdat het zo kolossaal is, maar omdat er een 35 meter hoog verguld standbeeld van keizer Nero naast stond. De laatste overblijfselen van dit beeld, dat eerder in het atrium van de Domus Aurea gestaan had, werden verwijderd toen Mussolini de Via dei Fori Imperiali aan liet leggen. Het stond op een fundering van 7,5 bij 7,5 meter.

Voor de bouw gebruikte men 100.000 kubieke meter marmer en 30 ton ijzer. Dit ijzer was nodig om de blokken aan elkaar vast te maken. De gaten in het exterieur zijn in de middeleeuwen gemaakt om die ijzeren pinnen te kunnen roven.

Alleen de keizer en de senatoren hadden hun eigen marmeren zitplaatsen. Op de bakstenen treden langs de arena kan men nog steeds de namen van de 195 laatste senatoren lezen. Ook kan men zien waar de namen van hun voorgangers weggekrast zijn.

Er konden ongeveer 73 duizend toeschouwers in het Colosseum.

De beeldhouwwerken en andere objecten die overal staan zijn bij opgravingen in de buurt gevonden.

Kruisweg (Via Crucis)

In 1744 maakt Benedictus XIV een einde aan de plunderingen door het monument in te wijden. Ter gelegenheid van het jubeljaar 1750 liet hij er 14 kruiswegstaties en een kruis bouwen. Dit kruis was de eindbestemming van de Via Crucis, die toen nog binnen het Colosseum eindigde. Tegenwoordig loopt de paus nog steeds over de Via Sacra, maar eindigt de kruisweg buiten het amfitheater.

Het kruis stond tot 1870 in het Colosseum. Na de eenwording van Italië was de kerk niet erg populair en liet men het beeld weghalen. In 1926, toen de fascisten het voor het zeggen hadden, werd het weer teruggeplaatst.

Rijen

Er staan vaak lange rijen bij het Colosseum. Aangezien het kaartje voor het Colosseum eigenlijk een drie-in- één is (Colosseum, Forum Romanum en Palatijn), is het het best het kaartje bij het Palatijn te kopen.

Beschrijving

De fundering bestaat uit een groot aantal pilaren, die op een soort gigantische betonnen, ongeveer 13 meter ondergrondse, “donut” rusten.

De diameter van de groote ellips is 188 meter en die van de kleine 156 meter. De buitenste ring is bijna 50 meter hoog.

De eerste drie niveaus werden gebouwd in achtereenvolgens de Dorische, Ionische en Korinthische stijl, wat aan één kant nog te zien is.

De 80 bogen op de begange grond gaven toegang tot de trappen naar de verschillende secties van de cavea. Op de vier ingangen aan de assen na waren alle ingangen genummerd. Deze nummers zijn nog steeds zichtbaar op de bogen. De noordelijke ingang leidde naar de keizerlijke tribune. De andere drie hoofdingangen waren voor de vertegenwoordigers van de hoogste klassen.

De arena was met houten planken bedekt. Een grote gang voerde van de het midden van de arena naar de Ludus Magnus gladiatorenschool en -kazerne. Een sterk net, dat door palen en olifantenslagtanden in pllats gehouden werd, zorgde ervoor dat de wilde dieren tijdens de spelen de gang niet in konden. Als extra voorzorgsmaatregel stonden er ook boogschutters gereed om in te grijpen, mocht dit nodig zijn.

In de muren zijn 30 diepe nissen, die misschien bedoeld waren voor tegengewichten om strijders en dieren naar de arena te tillen.

Laatste nieuws over het Colosseum in Rome

  • 31 Juli 2012: Wat men al vermoedde is nu een feit geworden: Het Colosseum is aan het verzakken en is op het moment aan de zuidzijde 40 cm lager dan aan de noordzijde. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een scheur in de 13 meter dikke betonnen “doughnut” waarop het monument rust.

Colosseum – Piazza del Colosseo Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *