Forum Romanum Rome

Het Forum Romanum (Foro Romano) hoort tot de top 10 bezienswaardigheden in Rome. Het bevindt zich aan de voet van het Kapitool en was het politieke, religieuze en culturele centrum van de Eeuwige Stad.

Forum Romanum Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Forum Romanum Rome
Forum Romanum

Het Foro Romano heeft twee ingangen, aan de Via della Salara Vecchia, 5/6 en aan de Via di San Gregorio. Bovendien kan het sinds begin 2014 ook via het Palatijn betreden worden. Voor reserveringen: +39 0639967700. Bus: 51, 85, 87, 117, 186, 810, FRP. Metro: Colosseo (lijn B). Het kaartje voor het Forum is een drie-in-één met het Palatijn en het Colosseum. Uitgebreide informatie over de openingstijden en de toegangsprijzen van het Forum Romanum vindt U bij onze pagina over de openingstijden van het Colosseum. Op de eerste zondag van de maand is het Forum Romanum gratis te bezichtigen. Het is verboden met grote rugzakken of tassen het Forum te betreden.

Speciale Evenementen Forum Romanum

Vanaf 30 minuten na zonsondergang tot 02.00 uur ’s nachts is het Forum speciaal verlicht. Dit is het spectaculairst vanaf het uitkijkpunt op het Kapitool.

Geschiedenis Forum Romanum Rome

Het Forum Romanum is gebouwd op het moerassige land tussen het Capitool en het Palatijn en was op zijn hoogtepunt het centrum van het Romeinse leven (tot deze rol overgenomen werd door de Fori Imperiali).

Er is helaas weinig overgebleven van wat eens de trots van Rome was. Net als het Colosseum werd het Romeinse Forum jarenlang gebruikt om er bouwmaterialen te stelen en, tot men in de 19e eeuw begon systematisch opgravingen te doen, werd het land zelfs tijdenlang gebruikt om er koeien te laten grazen.

Tot enkele jaren geleden was een bezoek aan het Forum gratis en kon men er op zijn gemak doorheen wandelen, tegenwoordig is het inbegrepen bij een bezoek aan het Colosseum.

Het is zeker aan te raden het Forum ook te bekijken vanaf één de uitkijkpunten op het Capitool (Campidoglio): Op deze manier heeft men een idee van de structuur van het geheel terwijl men, wanneer men er doorheen loopt af en toe de indruk heeft dat de brokken steen en marmer die er nog liggen tamelijk willekeurig neergesmeten zijn.

De vallei waar het Forum Romanum zich bevindt is het resultaat van de erosie die veroorzaakt was door een van de vele kleine stroomjes die verder via het stadsdeel dat toen Velabro genoemd werd de Tiber in vloeiden.

Vanaf de 11e tot de 7e eeuw voor Chr. was het gebied waar nu het Forum is zo onherbergzaam dat het zelfs als begraafplaats gebruikt werd.

Het was pas onder de Etruskische koningen (rond 600 voor Chr.), dat het moeras door middel van de aanleg van de Cloaca Maxima drooggelegd werd en er de eerste nederzettingen gebouwd werden.

De eerste betegeling van het Forum stamt ook uit die tijd.

Het oude politieke centrum van de stad heette Comitium (Comizio) en bevond zich in een monumentaal complex dat Lapis Niger heette en zich bevond tussen de huidige Basilica Aemilia, de Boog van Septimius Severus, de Curia Iulia en de Santi Luca en Martino Kerk. Deze templum was zo georiënteerd dat hij ook als zonnewijzer gebruikt werd. Bij de bouw, in de 6e eeuw voor Chr., was deze ruimte nog vierkant, maar drie eeuwen later was dit naar Grieks voorbeeld rond geworden, met eromheen een ring trappen.

Het politieke en rechtelijke middelpunt van Rome bevond zich hier vanaf het einde van de tijd der koningen tot de laat-Republikeinse tijd, toen het centrum zich naar het Forum verplaatste.

De eerste heiligdommen werden gedurende de eerste jaren van de republiek (509 voor Chr.) gebouwd. Dit waren de Tempel van Saturnus en de Tempel van de Dioscuri.

In het jaar 367 voor Chr. liet de overwinnaar van de Galliërs, Camillo, de Tempio della Concordia bouwen.

De werkelijke onwikkeling van het Forum vond pas na de Punische oorlogen plaats, toen Rome de onbetwiste heerschappij over het westelijke Middellandse Zee-gebied kreeg, een hegemonie de na de oorlogen tegen de Griekse staten ook in oostelijk richting uitgebreid werd.

In de 2e eeuw voor Chr. werden vier basilieken gebouwd, te weten de Porcia, de Basilica Aemilia, de Sempronia en de Opimia.

In de 1e eeuw voor Chr. werd het Kapitool opgeknapt, wat tot de bouw van het Tabularium leidde, waardoor het Forum aan de westkant begrensd werd. Het Tabularium is nu het onderste deel van het Palazzo Senatorio.

Na de crisis van de republiek gaven de keizers het Forum een ander aanzien, vooral om hun prestige te verhogen. Caesar liet het Foro di Cesare aanleggen (54 voor Chr.), wat tot de afbraak van het Comizio en de Curia Hostilia (voorheen de zetel van het Senaat) leidde. Dit laatste gebouw werd vervangen door de Curia Iulia.

Augustus bracht nog meer veranderingen aan, die pas weer ongedaan gemaakt werden in opdracht van Domitianus, die o.a. een enorm standbeeld van zichzelf op een paard midden op het Forum liet plaatsen. Tegen het einde van de 3e eeuw was het verder volgebouwd met enorme monumenten, waaronder de zeven erezuilen en nog een standbeeld van een Keizer op een paard, dit keer Constantijn.

In 608 werd de Zuil van Foca op het Forum geplaatst.

Voordat het Forum de belangrijkste plek van het Keizerrijk werd, was het een marktplaats. De naam komt van het Latijnse fero, wat “brengen” betekent, aangezien de op de markt verkochte waren erheen gebracht werden. Vanaf de 16e eeuw werd het terrein opnieuw een soort markt, maar ditmaal werden er beesten verhandeld, wat het de naam Campo Vaccino (“Koeienveld”) gaf.

Pas in de tijd van Napoleon, toen men met opgravingen begon, werd de markt opgeheven. Dit gebeurde in opdracht van Pius VII en werd vooral uitgevoerd door gedetineerden. O.a. de Boog van Septimius Severus werd onder een 3 ½ meter hoge laag zand uitgegraven.

In 1813 werd de Zuil van Foca opgegraven.

Pius VII liet ook de door Giacomo della Porta ontworpen fontein weghalen. Deze was op het Forum geplaast om het vee te laven, maar werd overbodig toen het terrein niet meer als veemarkt gebruikt werd. De fontein bestond uit een grote granieten kuip en een in een schelp ingesloten masker. De kuip werd bij de obelisk op het Piazza del Quirinale geplaatst, terwijl het masker enkele jaren later bij de Porta Leonina kwam te staan om in 1936 de fontein in het Piazza d’Illiria te sieren.

In het verleden was het Campo Vaccino vaak het strijdtoneel van gevechten tussen de baldadigere inwoners van de verschillende wijken (vooral Trastevere en Monti) die elkaar met, in dit gedeelte van de stad niet erg moeilijk te vinden, stenen bekogelden.

Nadat de paus na de verbanning naar Avignon teruggekeerd was naar Rome werden veel van de door een dikke laag aarde bedolven monumenten geplunderd en van hun marmer ontdaan. De verkregen materialen werden vervolgens gebruikt bij de construktie van nieuwe gebouwen (vooral kerken). Dit duurde tot de 17e eeuw, toen al het makkelijk te bereiken materiaal al weggehaald was.

Gedurende de 19e eeuw werd vrijwel het hele gebied dat nu te zien is opgegraven.

Forum Romanum, Rome


Visualizza mappa ingrandita

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *