San Silvestro in Capite Kerk Rome

De San Silvestro in Capite Kerk is de Engelse nationale kerk in Rome. De kerk staat aan het Piazza di San Silvestro en is in de 8e eeuw gebouwd. De Romaanse klokkentoren is het resultaat van een verbouwing in 1210. Eind 17e eeuw vond een nieuwe, omvangrijke restauratie plaats.

San Silvestro in Capite Kerk Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

San Silvestro in Capite Kerk Rome
San Silvestro in Capite Kerk

Het adres van de Chiesa di San Silvestro in Capite is Piazza di San Silvestro, 17/a – Rome (tel. +39 066977121). . Openingstijden: Maandag tot zaterdag van 07.00 tot 19.00 en zondag van 09.00 tot 12.45 en van 15.30 tot 18.30 uur. Toegangsprijs: Gratis.

Geschiedenis

De San Silvestro in Capite Kerk is op de ruïnes van de Tempio del Sole (“Tempel van de Zon”) gebouwd. Met de bouw werd, onder Paus Stefanus II, in de 8e eeuw begonnen en de constructie werd onder diens broer, Paulus I, voltooid. Hierna werd de kerk aan de Benediktijners toevertrouwd.

Ze is gewijd aan Paus Sylvester I.

De kerk werd in Capite genoemd, aangezien er een relikwie in de vorm van een deel van het hoofd van Johannes de Doper vereerd werd.

Oorspronkelijk was de kerk aan de heilige Dionysius gewijd. Men is het er niet over eens of dit de Franse bisschop Saint Denis was of de voormalige paus Dionysius (259-268).

Vanaf de 12e eeuw is de kerk gewijd aan de heiligen Stephanus, Dionysius en Sylvester. De eerstgenoemde was Paus Stephanus I (254-257).

In 1286 werden de Benediktijners uit het klooster gezet. De Franciscaner Orde der Arme Clarissen kreeg de kerk hierna toevertrouwd.

Eind 16e eeuw kreeg de kerk haar huidige aanblik. Francesco da Volterra begon in 1588 met dit werk. De voltooing vond plaats in 1601. De in 1594 gestorven architect maakte dit echter niet meer mee.

Tussen 1667 en 1697 gaven verschillende kunstenaars, waaronder Carlo Rainaldi, de kerk een barokke facelift.

Na een verbouwing in 1703 blijkt Dionysius geheel verdwenen. Een inscriptie op de gevel vermeldt enkel Stephanus en Sylvester als pausen. Er staan ook maar twee standbeelden op. De nieuwe inwijding vond waarschijnlijk plaats nadat men relikwieën van de twee heiligen in de kerk bijgezet had. De nieuwe façade was het werk van Giovanni Antonio de Rossi.

Nadat de Clarissen in 1876 uit het klooster verdreven werden werd het gebouw tot hoofdpostkantoor van Rome omgebouwd. De kerk kwam in 1910 in handen van de Ierse Pallottijnen en is dat nog steeds.

Beschrijving

Exterieur

Wanneer men door de poort binnenkomt komt men eerst in een binnenplaats, waar tientallen marmeren versieringen te zien zijn. Het grootste hiervan is gevonden toen men in 1906 een crypte voor de kerk wilde uitgraven.

De standbeelden op de façade verbeelden de pausen Sylvester en Stephanus en de heiligen Franciscus en Clara van Assisi.

De Romaanse klokkentoren uit 1198 is het oudste nog overeind staande deel van de kerk en heeft vijf verdiepingen.

Boven de ingang zien we een zogenaamd Mandylion, een afbeelding van een kleed waarop het gezicht van Jezus te zien is. De originele Mandylion wordt ook wel “Kleed van Edessa” genoemd.

Interieur

Hoofd van Johannes de Doper, San Silvestro in Capite Rome
Hoofd van Johannes de Doper

Binnen de kerk, die uit een enkel schip bestaat, zijn er nog meer Mandylions te zien. In het fronton van de altaaraedicula heeft Rainaldi er één afgebeeld en op de houten preekstoel staat zowel het gezicht van Christus, als het hoofd van de heilige Johannes op een bord.

Links van de eigenlijke ingang is een kapel waarin een deel van het hoofd van Johannes de Doper te zien zou zijn.

Ludovico Gimignani schilderde de fresco in de apsis, die “De Doop van Keizer Constantijn voorstelt”. Hoewel het paus Sylvester is die hier als doopvader afgebeeld wordt, was het in werkelijkheid Eusebius van Nicomedia die de keizer gedoopt heeft. Dit gebeurde in 337, toen Sylvester al twee jaar dood was.

Het grote plafondfresco van de “Assumptie van de Maagd” is in 1682 door Giacinto Brandi geschilderd.

Piazza di San Silvestro, 17/a – Rome

Wijk Trevi Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *