Santa Maria Sopra Minerva Kerk Rome

De Santa Maria Sopra Minerva Basiliek is een kerk in het historische centrum van Rome en is vooral bekend vanwege het door Bernini gebeeldhouwde olifantje dat ervòòr staat en waarop een obelisk rust. Het is niet aan de façade af te zien, maar het is wel de enige Gotische kerk in Rome.

Santa Maria Sopra Minerva Kerk Rome

Openingstijden, Toegangsprijs en Adres

Santa Maria Sopra Minerva Basiliek Rome
Santa Maria Sopra Minerva Basiliek

Het adres van de Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva is Piazza della Minerva, 42 – 00186 Rome (tel. +39 0669920384). Wijk: Pigna. Openingstijden: Van 10.30 tot 12.30 en van 15.00 tot 19.00 uur. Toegang is gratis. Tijdens de mis mogen toeristen niet naar binnen. (Bus: 46, 62, 64, 116, 116T, 571, 916, 916F, N5, N15, N20.)

Geschiedenis en beschrijving

De Santa Maria Sopra Minerva Basiliek is in de 7e eeuw gebouwd op de plaats waar vroeger een tempel gewijd aan Minerva (godin van de wijsheid) stond. De bouw begon in 1280, in opdracht van de vroege Christelijke leiders.

In de 12e eeuw werd de kerk geheel opnieuw opgebouwd.

Gedurende de Renaissance werden zowel de voorgevel als het interieur gerenoveerd. De drie portalen stammen nog uit deze tijd.

Het is nu de enige Gothische kerk in Rome en herbergt, ondanks de vele verbouwingen, een indrukwekkende verzameling middeleeuwse en Renaissance tombes.

De kerk bestaat uit drie beuken met op pilaren rustende kruisgewelven. De marmeren bekleding en de picturale versiering zijn te danken zijn aan een nieuwe restauratie in 1850.

Hoogtepunten

Onder het altaar liggen de stoffelijke resten van Santa Caterina van Siena, of eigenlijk een gedeelte van die resten, aangezien haar hoofd in haar geboorteplaats Siena rust.

Bovengenoemde kinderen die later paus zouden worden, Leo X en Clemens VII, liggen aan weerszijden van het altaar begraven.

Ook het door Bernini ontworpen grafmonument van Maria Raggi, een beroemde non uit de 17e eeuw, staat in de kerk. De non is afgebeeld in een bronzen clypeus (een Romeins schild), die door twee cherubijnen hooggehouden wordt. Het monument werd in 1647, toen Lorenzo Raggi tot kardinaal verkozen werd, in de kerk geplaatst.

De kunstenaar Beato Angelico ligt ook in de Santa Maria Sopra Minerva Basiliek begraven, evenals de beeldhouwers Filarete en Andrea Bregno.

Santa Maria Sopra Minerva Kerk – Piazza della Minerva 42, Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *