Trinità de Monti Kerk Rome

De Trinità de Monti Kerk staat, samen met het bijbehorende klooster, bovenaan de Spaanse Trappen in Rome. Het meest opvallende aan deze kerk zijn de twee indrukwekkende klokkentorens. De officiële naam van de kerk is Santissima Trinità al Monte Pincio.

Trinità de Monti Kerk Rome

Openingstijden, Toegangsprijs en Adres

Trinità de Monti Kerk Rome
Trinità de Monti Kerk

Het adres van de kerk is Piazza della Trinità dei Monti – 00187 Rome (tel. +39 066794179). Metro: Spagna. Openingstijden: Dindag tot zondag van 06.30 tot 20.00 uur. Donderdag van 06.30 tot 24.00 uur. Maandag gesloten. Het klooster kan op zaterdag om 11.00 uur d.m.v. een rondleiding in het Italiaans bezocht worden. Op dinsdag om 11.00 uur en op zondag om 09.15 uur zijn er rondleidingen in het Frans. Deze rondleidingen kosten 5 Euro per persoon.

Geschiedenis Trinità de Monti Kerk Rome

Met de bouw van de kerk werd in 1502 begonnen, in opdracht van de toenmalige eigenaar van het terrein en Koning van Frankrijk, Louis XII. De bedoeling was de kerk te schenken aan de Franse geestelijken van de kloosterorde van San Francesco di Paola.

De bouw van de kerk duurde erg lang, wat vooral veroorzaakt werd doordat er geen geld meer was na de plundering van Rome. Tussen 1527 en 1587 lag de constructie dan ook vaak helemaal stil.

De architecten van het oorspronkelijke, Gothische gedeelte van de Trinità de Monti waren Annibale Lippi en Gregorio Caronica. De stenen die bij de bouw gebruikt werden waren afkomstig uit het Franse Narbonne, naar de uitgesproken wens van Koning Louis XII.

In 1585 wijdde Paus Sixtus V de kerk in en in dat jaar liet hij ook de Via Felice aanleggen, die de heuvel Pincio, en dus de Trinità de Monti Kerk, via de Santa Maria Maggiore Basiliek verbond met de Santa Croce in Gerusalemme Kerk. Deze door Domenico Fontana aangelegde straat heette Felice omdat de echte naam van de paus Felice Peretti was.

Vanwege de graafwerkzaamheden die nodig waren om de straat aan te kunnen leggen was deze echter op een veel lager niveau gekomen dan de kerk zelf en dus liet Fontana de mooie dubbele trap naar d eingang bouwen. Op de pilaren aan het begin van deze trappen is het wapenschild van de familie Peretti (drie heuvels) te zien. De hermen boven de kapitelen zijn versierd met bas-reliëfs die San Luigi verbeelden.

De façade is ontworpen door Carlo Maderno. De twee klokkentorens zijn symmetrisch en hebben een achthoekige koepel.

Het interieur wordt gekenmerkt door één enkel schip, met zes kapellen aan de zijkanten.

Hoogtepunten Trinità de Monti Kerk Rome

De Deposizione (“Kruisafneming”) van Daniele Da Volterra is het bekendste meesterwerk in de kerk.

In een tweede schilderij, de Assunzione (“Maria-Hemelvaart”) heeft de schilder een portret van zijn leermeester Michelangelo verwerkt (de laatste figuur aan de rechterzijde).

De Cappella Massimo wordt opgeluisterd door een fresco-cyclus van de hand van Perin del Vaga uit 1537. Deze “Episodes uit het Nieuwe en het Oude Testament” werden voltooid door de broertjes Taddeo en Federico Zuccari.

Trinità de Monti Klooster

In de 16e en 17e eeuw was het klooster een belangrijk cultureel centrum, waar allerhande wetenschappen onderwezen werden en waar een rijkelijk voorziene bibliotheek bij gevestigd was.

Met de bouw van het klooster werd in 1530 begonnen. In 1570 was het gereed, om in 1624, na een restauratie door de architect Bartolomeo Bricci, de huidige vorm aan te nemen.

In 1798 werd het klooster bezet, en flink beschadigd, door Franse troepen die de bibliotheek en veel kunstwerken uit de kerk confiskeerden. Franse artiesten begonnen bovendien de kloostercellen als atelier te gebruiken en de kerk zelf werd zelfs tot kunstgalerij vermaakt.

Na de val van Napoleon werden de artiesten eruit geschopt en liet de Franse koning Louis XVIII het complex restaureren door de architect Mazois.

Deze liet meteen maar de epigraaf onder de kroonlijst veranderen zodat het niet langer de Koning van Frankrijk met hulp van de (door Francesco de Paola gestichte kloosterorde der) Miniemen was die de bouw van het complex op zich genomen had, maar enkel nog Louis XVIII die zelf overal voor verantwoordelijk was. In 1871 werd de oorspronkelijk epigraaf in ere hersteld.

Nadat de Miniemen in 1828 het klooster verlaten hadden, werd het aan de Suore dell’Istituto del Sacro Cuore (“Zusters van het Heilige Hart Instituut”) gegeven. Deze stichtten er een school die nog steeds tot de meest exclusieve van Rome behoort.

Villa van Lucullus

Op de plek waar tegenwoordig de Trinità de Monti Kerk zich bevindt, stond vroeger de Villa di Lucullo. Hier verliet het Acqua Vergine Aquaduct het ondergrondse kanaal om op bogen verder gevoerd te worden.

Piazza della Trinità dei Monti – Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *