Forum van Nerva Rome

Het Forum van Nerva is één van de Keizerlijke Fora. Het niet erg goed bewaard gebleven monument bevindt zich aan het einde van de Via Cavour en is de eerste van deze Fori Imperiali aan de rechterhand. Het wordt ook wel Foro Transitorio genoemd.

Forum van Nerva Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Forum van Nerva Rome

Het adres van het Foro di Nerva is Via dei Fori Imperiali – Rome. Rione: Monti. Openingstijden: Het Forum van Nerva kan van buitenaf bezichtigd worden.

Geschiedenis Forum van Nerva Rome

Keizer Nerva was de opvolger van Domitiaan en regeerde slechts twee jaar, van 96 tot 98 na Chr. Hoewel Domitiaan het had laten bouwen, werd het pas onder Nerva ingewijd.

Het Forum van Nerva is het op één na laatst gebouwde van de Fori Imperiali. De naam Foro Transitorio is eraan te wijten dat het monument tussen het Foro della Pace, het Forum van Caesar en het Forum van Augustus ingeklemd lag. Voor de aanleg moest een deel van de Argiletum, de verbindingsstraat tussen het Forum Romanum en de toenmalige wijk Suburra verdwijnen.

Vanwege het ruimtegebrek had het Forum van Nerva geen portico, maar stond er een eenvoudige zuilenrij voor de achtermuur. Slechts twee van deze zuilen staan nog overeind.

Aan de noordkant stond een aan Minerva (de beschermgodin van Domitiaan) gewijde tempel. Een bas-reliëf dat de Godin verbeeldt is goed bewaard gebleven, evenals de fries waarop door vrouwen uitgevoerde werken zijn afgebeeld.

Achter de Tempel van Minerva bevindt zich de Porticus Absidata. Dit is een hoefijzervormige exedra, die één van de hoofdingangen tot het Forum vormde.

In 1606 werd een groot deel van de Tempel van Minerva in opdracht van Paus Paulus V afgebroken. Hij had het materiaal nodig om het opnieuw te gebruiken bij de aanleg van de Fontana dell’Acqua Paola.

Aangezien men diep moest graven om de overblijfselen van het Forum van Nerva bloot te leggen, is het goed te zien hoe veel hoger het straatniveau is in vergelijking met de Romeinse tijd.

Forum van Nerva Rome
Muur aan de Via Cavour-zijde.

Veel is er niet overgebleven en het enige deel van het Forum di Nerva dat nog een beetje structuur heeft is de muur van de Tempel van Nerva met twee Korinthische zuilen.

Forum van Nerva Rome
Forum van Nerva

Het Forum van Nerva is er overigens nog redelijk vanaf gekomen: Van het eens belendende Forum van Vespasius is helemaal niets overgebleven.

Ooit stond er een kerk op de plek waar nu de ruïnes van het Forum van Nerva te zien zijn. Deze Santa Maria in Macello Martyrum Kerk werd echter in opdracht van Mussolini in de 30’er jaren van de vorige eeuw met de grond gelijk gemaakt om de aanleg van de Via dei Fori Imperiali te kunnen realizeren.

Rond de 11e eeuw stonden er een aantal woningen langs een op het Forum van Nerva aangelegde straat. Deze woningen hadden twee verdiepingen en een portico.

Tussen 1566 en 1572 werd er een riolering aangelegd. Deze werd Chiavicone genoemd en was noodzakelijk geworden aangezien de wijk ongezond was geworden.

Via dei Fori Imperiali – Rome

Wijk Monti Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *