Palazzo Cimarra Rome

Het Palazzo Cimarra staat op de hoek van de gelijknamige straat en de Via Panisperna in Rome. Na in de 18e eeuw als kazerne van de Pauselijke Zoeaven dienst gedaan te hebben is het nu een politiebureau.

Palazzo Cimarra Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Adres: Via Cimarra, 33 – Rome. Het gebouw doet dienst als politiekantoor en is niet toegankelijk voor toeristen. (NB: Vanwege de Covidcrisis kunnen de openingstijden verschillen van wat hier aangegeven is.)

Geschiedenis en beschrijving

Het Palazzo Cimarra is in opdracht van Prospero Cimarra gebouwd, nadat deze in 1678 een stuk grond aan de Via Panisperna gekocht had, ter hoogte van waar nu de Via Cimarra begint. Men denkt dat het in 1736 door Ferdinando Fuga ontworpen is.

Het gebouw bleef tot 1890 in handen van dezelfde familie.

De nieuwe eigenaar was de Portugese ambassadeur Alexandre de Sousa Holstein, die het gebruikte als zetel van de Portugese Academie.

In 1816 kwam het in handen van de Apostolische Kamer, die de wereldlijke rechten van het pausschap beheert in de periode dat een nieuwe paus gekozen wordt. Het werd tot 1870 gebruikt als kazerne voor de Pauselijke Zoeaven, een infanterie-eenheid van de pauselijke staat. De Zoeaven waren vrijwilligers. Ze moesten katholiek, ongehuwd en tussen de 16 en 40 jaar oud zijn. De eenheid, die grotendeels uit Nederlanders (een derde van het totaal), Belgen en Fransen bestond, werd 0p 21 September 187o ontbonden, de dag nadat de Italiaanse troepen de stad op de pauselijke staat veroverd hadden.

Sinds 1958 doet het dienst als politiebureau.

Palazzo Cimarra, Rome

Wijk Monti Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *