Ludus Magnus Rome

De Ludus Magnus bevond zich in de vallei tussen de heuvels Colle Oppio en Celio in Rome. Een deel van het monument is nog zichtbaar tussen de Via Labicana en de Via di San Giovanni in Laterano. De Ludus Magnus was de belangrijkste van de vier scholen voor gladiatoren die er toen in Rome waren.

Ludus Magnus Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

ludus Magnus Rome
Ludus Magnus

De Ludus Magnus is te zien op de hoek van de Via Labicana en het Piazza del Colosseo. Wijk: Rione Monti. Metro: Colosseo (line B). Tram: 3, 8. Bus: 75, 85, 87, 118, C3, N2, N10 (halte: Celio Vibenna). Openingstijden: Af en toe worden er bezoeken georganizeerd door zogeheten “Associazioni Culturali”. Voor informatie over bepaalde datums kunt U het informatienummer van de stad Rome bellen (+39 060608). Telefonisch reserveren is verplicht. Toegangspijs: 4 Euros + wat de Associazione Culturale voor de tour vraagt. Rome residenten: Gratis op de eerste zondag van de maand, al moet er wel voor d erondleiding betaald worden.

Wanneer U een bezoek wilt reserveren voor de maanden April, Mei en Juni, kunt U dat op z’n vroegst op 16 December doen. Voor Juli, Augustus en September is de datum 15 Maart en voor Oktober, November en December kan dit pas op 16 Juni.

Vanaf de straat is het sowieso mogelijk een deel van de ruïnes te bezichtigen. De ruimte onder de cavea kan niet bezocht worden.

Beschrijving

De eerste opgravingen vonden plaats in 1937. Het was echter pas in 1960 dat het hele complex blootgelegd werd. De ruïnes werden bij toeval gedurende de constructie van een nieuw gebouw gevonden.

De reden dat de Ludus Magnus op deze plek gebouwd is is dat het dicht bij het Colosseum is. Er liep een hal van de zuid-westelijke hoek van het Ludus Magnus naar het ondergrondse deel van het Colosseum.

De Ludus Magnus bestond uit minstens twee verdiepingen. De gladiatoren trainden in een centrale elliptische ruimte. Rond deze ruimte bevond zich een kleine cavea, met zelfs een soort van VIP-box.  Hieromheen was een quadriportico met zuilen van travertijns marmer. Elke zijde van de quadriportico was ongeveer 100 meter lang. Van de vier waterkuipen die in elke hoek stonden is enkel degene in de noord-westelijke hoek nog te zien.

Rondom het centrale deel bevonden zich de kamers waar de gladiatoren zelf sliepen. Ook waren er enkele ruimtes waar het wapentuig van de strijders bewaard werd.

De ruimtes aan de noordkant zijn opgegraven. Keizer Commodus, die zelf af en toe wat bijverdiende als gladiator, zou soms in één van deze cellen geslapen hebben.

Geschiedenis

Het oudste deel van de Ludus Magnus bestaat uit een aantal ruimtes onder de arena zelf en is in de tijd van de Republiek en onder Keizer Augustus gebouwd. Domitianus liet de Ludus zelf bouwen, met de rechthoekige binnenplaats, de tavernes, de portico en de cavea.

Tussen de tweede en de vierde eeuw werd er een aantal verbouwingen uitgevoerd. Trajanus liet het hele complex inclusief de arena verhogen. Odoacre zou later nog meer verbouwingen uit laten voeren.

Er was een monumentale ingang aan de Via Labicana, die waarschijnlijk enkel door belangrijke bezoekers werd gebruikt.

De bakstenen structuren die nu nog te zien zijn waar in deRomeinse tijd waarschijnlijk met marmerplaten bedekt.

Andere gladiatorenscholen waren de Ludus Dacicus, de Ludus Gallicus, en de Ludus Matutinus. In deze laatste kregen de gladiatoren onderricht in het bevechten van wilde dieren.

Via Labicana/Piazza del Colosseo – Rome

Wijk Monti Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *